1. Диагонали прямоугольника ABCD пересекаются в точке О. Найдите угол между диагоналями,...

0 голосов

1. Диагонали прямоугольника ABCD пересекаются в точке О. Найдите угол между диагоналями, если угол АВО равен30?.


Геометрия (12 баллов)
Дан 1 ответ
0 голосов
(14 баллов)

Сума величин кутів трикутника АОВ, що створюють діагоналі та одна сторона прямокутника завжди дорівнює 180 градуса, тобто:АВО+ВОА+ОАВ=180Гр.А і В є вершинами протилежних кутів пряокутника, що прилягають до однієї сторони. Отже у прямокутнику дані кути будуть однакові, тобто величина кута АВО=величині кута ВАО=30градусам. Звідси 180-30-30=120градусів -величина кута АОВ, що є кутом між діагоналяи прямокутника.

ДОДАТКОВО:Отже ми маємо два протилежні кути по 120гр. Сума величини кутів прямокутника становить 360 гр.Причому величини протележних кутів однакові. Маємо 360-120-120=120. 120/2=60. маємо кути: АОВ=СОД=120гр. ВОС=ДОА=60гр.

...