Вырази в сотнях и единицах 305702

0 голосов

Вырази в сотнях и единицах 305702


Математика (12 баллов)
Дан 1 ответ
0 голосов
Начинающий (300 баллов)

305702=3с.т. 5ед. т. 7с. 2ед.

...