Уравнение движения тела имеет вид:x=100-8t Определите координату тела через 15с....

0 голосов

Уравнение движения тела имеет вид:x=100-8t Определите координату тела через 15с. Определите,в какой момент времени координата тела x=20м


вопрос по Физика от (15 баллов)
Дан 1 ответ
0 голосов
ответ от Отличник (8.2k баллов)
 
Правильный ответ

x=100-8t

1) t=15 с

x=100-8*15=100-120=-20

2) x=20

20=100-8t

8t=100-20

8t=80

t=10 c

 

...