Интерференц деген не

0 голосов

Интерференц деген не


Физика (12 баллов)
Дан 1 ответ
0 голосов
(23 баллов)

Интерференция дегеніміз не ?
Жарық интерференциясы деп екі немесе бірнешекогерентті жарық толқындарын беттестіргенде кеңістіктегі жарық ағыны қайтатаралады, қорытындысында интенсивтіктің кейбір жерде – максимумы, ал кейбір жерде – минимумы пайда болуын айтамыз.

Әсіресе интерференцияланатын толқындардың екеуі де бірдей болған кезде, интерференция анық байқалады. Онда (7) формулаға сәйкес, минимумда , максимумда Когерентті емес толқындар үшін осы шартта барлық жерде бірдей жарықтану шығады.

Қарқындылығы бірдей екі толқынның максимум интерференциясы кезіндегі қарқындылығы 4 есе ұлғаятынын дәлелде.
φ2-φ1=0. Cos0=1. I=I2+I1. ( ) cos(φ2-φ1)=I1+I1+2I2=4I
...