Составьте уровнения реакцыи за схемойа)...

0 голосов

Составьте уровнения реакцыи за схемой

а) Ca=Ca(OH)2=CaCO3=CaO=CaCO3=CaCl2

b)Mg=CO3=Mg(HCO3)2=MgCO3=CO2=Na2CO3.

Задача 1

Для зменьшення кислотності глинистих ґрунтів вносять вапняк у кількості 3 т на гектар. Обчисліть масу вапняку з масовою часткою домішок 10% для вапнування присадибної ділянки площею 0,6 га. На чому ґрунтується вікористання вапняку для пониження кислотності ґрунтів?

Задача 2

Обчисліть масу карбон(IV) оксиду, який можно добути при взаємодії кальцій карбонату масою 7г із хлоридною кислотою масою 30г, масова частка хлороводню в якій становить 20%.

Задача 3

Газ, що виділився при випалюванні природного вапняку масою 10,3 г із масовою часткою лугу 20% (густина 1,2 г/см3). Визначте, яка сіль утворилася, та обчисліть її масу.

Задача 4

Вуглекислий газ, добутий при термічному розкладанні магній карбонату мсою 4,2г, пропустили через розчин, що містить натрій гідроксид масою 2,4г. Які солі утворилися при цьому? Обчисліть їх маси.

Пожалуйста помогите кто, что знает можете на листочке написать сфотать и прислать я очень прош.у...

mariya4029 вот мой скайп если нужно будет скинуть...


Химия Начинающий (252 баллов)
Дан 1 ответ
0 голосов
(14 баллов)

Ca+H2+O2=CA(OH)2

CA(OH)2+ H2CO3=CACO3+2H2O

CACO3=CAO+CO2

CAO+H2CO3=H2O+CACO3

CACO3+HCL=CACL2+H2CO3

...