0 голосов
0 просмотров

Цикл повторення з параметром

Цикл повторення з післяумовою

Цикл повторення з перед умовою

Двовимірний масив

Одновимірний масив

Потрібно по 4 розвязані задачі(Будь-яка умова) на кожну із цих тем.

спросил от Начинающий (100 баллов) в категории Информатика


1 Ответ

0 голосов
ответил от (18 баллов)

 

Задача: знайти суму всіх натуральних чисел від 1 до п.
Program Suma 2;
var I, n, s: integer;
begin
writeln (‘Ведіть кількість натуральних чисел:’);
 write (‘N=’);
readln (n);

 

Задача: знайти суму всіх натуральних чисел від 1 до п.
Program Suma 2;
var I, n, s: integer;
begin
writeln (‘Ведіть кількість натуральних чисел:’);
 write (‘N=’);
readln (n);
 I:=1; s:=0;
 repeat
  s:=s+I;
  I:=I+1;
 until I>n;
 writeln (‘s=’,s);


 I:=1; s:=0;
 repeat
  s:=s+I;
  I:=I+1;
 until I>n;
 writeln (‘s=’,s);

...