Обчисліть об'єм водню (н. у.), що виділиться в результаті взаємодії розчину сульфатної...

0 голосов

Обчисліть об'єм водню (н. у.), що виділиться в результаті взаємодії розчину сульфатної кислоти масою 17,6 г з алюмінієм масою 2,7 г
Хелп!


вопрос по Химия от (17 баллов)
Дан 1 ответ
0 голосов
ответ от БОГ (383k баллов)
 
Правильный ответ

2Al + 3H2SO4 => Al2(SO4)3 +3H2
54 г-------294 г-------------------------67,2 л
2,7 --------17,6г ------------------------ х л
х=3,36 л.

...